Saturday, 14 January 2017

Driving ambition

......การเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้ ดูครั้งแรก เหมือนจะยาก แต่ถ้าดูให้ดีๆ ก็จะเหมือนภาษาไทย เพราะทุกอย่างจะแปลออกมาแบบใช้ภาษาไทยลึกๆ ที่คนรู้ภาษาไทยก็สามารถเข้าใจได้...และเข้าใจแบบลืมยาก ทําให้ความยากหายไป ..อย่าไปหมกมุ่นกับไวยากรณ์ เก่งแล้วค่อยไปสนใจ..เพราะไวยากรณ์หาได้ง่ายมาก สมัยนี้เพียงแค่พิมพ์ ถามสิ่งที่เราอยากรู้ จะปรากฏออกมาเพียบเลย ต่อให้อาจารย์คนไทยเก่งอย่างไร ก็สู้พวกนี้ไม่ได้..สําคัญอยู่ที่ว่า เราจะพิมพ์ถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรเท่านั้น..จําเอาไว้เลยนะ ในภาษาอังกฤษ ไม่มีกิริยาสามช่อง เจ็ดช่อง เก้าช่อง สิบเอ็ดช่อง ไม่มีทั้งนั้น go went  gone ไม่ใช่ตัวเดียวกัน คนละเรื่อง..ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆ เราโดนหลอกลวงวางยามาตลอด..มันมีคนที่ไม่อยากให้เรารู้ภาษาอังกฤษ...หลักฐานคือ เปิด CHU CHU TV ที่มีเต็มไปหมดในยูทู๊ป ดูได้ นั่นคือวิธีสอน ภาษาอังกฤษให้เด็กทารกฝรั่ง หรือทั่วโลก..เราจะเห็นว่า เขาสอนแบบให้จําวิธีใช้ประโยคใช้คํา.. ไม่มีไวยากรณ์แม้แต่นิดเดียว ยกตัวอย่าง เช่น Jack and Jill went up the hill ถ้าขืนไปสอนว่า went มาจาก go เป็นคําๆเดียวกับ gone ป่านนี้เด็กฝรั่งก็จะเหมือนเด็กไทย คือ เรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง.
Driving ambition
An Irish golfer wasn’t very good at the
game, which he found
pretty frustrating.
One day, a leprechaun magically appeared and said, “I’ll help you become a greater golfer, but every time you do, you’ll have to give up part of your sex-life.” The golfer agreed.
“Firstly, it’s time you sank a ball in par” said the leprechaun, “and the cost is one week of celibacy.”
So off the golfer teed off at a par three hole and sank his ball in three shots.
A month later, the golfer was on his local course when the leprechaun appeared
before him again and said
it was time to achieve a birdie.
“But,” the wee fella added, the penalty will be eight weeks of celibacy.”
The golfer agreed, then teed up on a par four hole. Three shots later, he had a birdie.
Another month went by and the pair met once more. The leprechaun said, ‘Today, m’boy, a hole in one. But you’ll have to give up shagging for a year.”
…………………………..
Driving ambition
ไดร๊วิ่ง แปลว่า กําลังขับรถก็ได้ แปลว่าผลักดันก็ได้เช่น He drives me mad. มันทําให้กูบ้า แต่ในในเรื่องนี้เป็นคํานาม แปลว่าหวดไม้ก๊อฟหรือวงสวิง..ดูรูป
ambition แอมบิชั่น แปลว่า ความไฝ่ฝัน ความมุ่งมาตร์ปราถนา....ในเรื่องนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับก๊อฟ คืออยากจะหวดให้ได้ดีเหมือน Tiger Wood ประมาณนั้นAn Irish golfer นักตีก๊อฟชาวไอหริชคนหนึ่ง
wasn’t very good ฝีมือเฮงซวยหรือฝีมือไม่ค่อยจะดีเท่าใหร่
at the game, ในกีฬาแบบนี้
 which ซึ่ง
he found มันทำให้เขารู้สึก
pretty frustrating. หงุดหงิด ประสาทเสียอย่างมาก
( pretty แปลว่าสวย ในที่นี้แปลว่ามาก )
One day,
วันหนึ่ง
a leprechaun เล๊บปราคอนตัวหนึ่ง
ดูรูปmagically appeared .ใช้อิทธิฤทธิ์มาปรากฏกาย
and said, แล้วก็บอกว่า
“I’ll help you ข้อยจะซ่วยเจ้า
become ไห่เป๋น
a greater golfer, นักก๊อฟที่เก่งขึ้นมากกว่านี้
 but แต่ว่า
every time ทุกครั้ง
you do, ที่แกปฏิบัติ
you’ll have to แกจะต้อง
give up ยกเลิก
part of ส่วนหนึ่งของ
your sex-life.” การมีเพศสัมพันธ์ของแก
The golfer agreed. นักตีก๊อฟคนนั้นตกลง
“Firstly, เริ่มแรก

it’s time ก็จะเป็นเวลาที่
you sank a ball แกตีลงหลุม
 in par” ในปาร์ (คือตีสามครั้งให้ลงหลุม เค้าเรียกว่าปาร์ ) 
said the leprechaun, เล๊บปราค่อนบอก
 “and the cost และราคามัน
is คือ
one week of celibacy.” หนึ่งอาทิตย์ที่ต้องถือเพศพรหมจรรย์
celibacy เซลิเบรซี่ หมายถึงพวกพระที่ไม่เอาหญิง คือถือเพศพรหมจรรย์)
So off the golfer นักก๊อฟคนนี้ก็ลงมือเลย
teed off  หวดก๊อฟ
at a par three hole ในกําหนดปาร์ ที่ต้องตีสามครั้ง
and sank his ball แล้วก็หวดลูกก๊อฟของเขาลงหลุม
in three shots. ด้วยการตีสามครั้ง
A month later, หนึ่งเดือนต่อมา

the golfer was on his local course when the leprechaun appeared
before him again and said it was time to achieve a birdie.
“But,” the wee fella added, the penalty will be eight weeks of celibacy.”
The golfer agreed, then teed up on a par four hole. Three shots later, he had a birdie.
Another month went by and the pair met once more. The leprechaun said, ‘Today, m’boy, a hole in one. But you’ll have to give up shagging for a year.”

-
“A hole in one is every golfer’s dream,” came the reply. The golfer drove his ball sweet as a nut, it skipped and bounced, then plopped straight into the hole.
“A hole in one! I can’t believe it!”
cried the ecstatic golfer.
“I leave you now as an improved
golfer,” smiled the leprechaun, “and
thanks for being a good sport about
the whole celibacy thing. Before I go,
what’s your name?”
The guy grinned, “I’m Father O’Flaherty.”
……………………………


Thursday, 5 January 2017

Confident and Confidential

เรื่องนี้ เคยแปลมาแล้วหรือยัง จําไม่ได้ ลองช่วยกันค้นหาใน ห้าร้อยกว่าเรื่องที่เคยแปลมาแล้ว..


A little boy approaches his father one day and asks,
“Dad, what’s the difference between confident and
confidential?”
His dad thinks for a
second and says, “You’re my son. I’m confident of that.” Then he lowered his voice to a whisper and said, “And your little mate Billy is also my son, but that’s confidential.”
.........................................

A little boy ไอ้หนู เด็กน้อยคนหนึ่ง
 approaches เข้าไปหา
his father คุณพ่อของเขา
one day ในวันหนึ่ง
and asks, แล้วก็ถามว่า
“Dad,
คุณพ่อกร๊าบบบบ
what’s the difference อะไรคือความแตกต่าง
 between ระหว่าง
confident and confidential?” คอนฟิเด๊นท์ กับ คอนฟิเด็นเชี๊ยล
His dad
คุณพ่อของไอ้หนู
thinks for a second คิดอยู่ครู่หนึ่ง
and says, แล้วก็บอกว่า
“You’re my son. หนูเป็นลูกของพ่อ
I’m confident of that.” พ่อมั่นใจเรื่องนั้น
Then จากนั้น
he lowered เขาก็ลด
his voice เสียงของเขา( ให้ตํ่าลง)
to a whisper เพื่อที่จะกระซิบ
and said, แล้วก็บอกว่า
“And your little mate และไอ้เพื่อนตัวเล็กๆ
 Billy บิลลี่นั่น
is also my son, ก็คือลูกของพ่อด้วยเหมือนกัน
 but แต่
that’s confidential.” นั่นคือความลับสุดยอด
confident  คอนฟิเด๊น แปลว่า ความมั่นใจconfidential คอนฟิเดนเช๊ยล จะแปลว่า ความลับสุดยอด แบบที่มี ตราปั๊ม บนแฟ้ม ของ FBI หรือ CIA แบบหนังสือราชการ ทํานองนั้น...เรื่องนี้มีในยูทู๊ป ..เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษจากโจ๊ก 4 )
.........................................Sunday, 1 January 2017

Blonde Logic

มีอยู่ในยูทู๊ป
https://www.youtube.com/watch?v=M94HEIxjQb8&t=197s
Blonde logic

A blonde goes to the doctor and says her
eye hurts every time she takes a sip from
a cup of coffee.
The doctor examines her,
and finds nothing wrong.

She comes back the next week with the same problem. Again the doctor examines her and again can’t find anything wrong.

The blonde’s getting really upset, and her eye is very red.

Finally, an idea occurs to the doctor and he says, “Have you tried taking the spoon out of the cup before you drink?”
.....................................................
Blonde บลอนด์ ในที่นี้ ไม่ใช่สีบลอนด์ หรือสีทอง แต่หมายถึงสาวผมสีบลอนด์ ที่หนุ่มๆฝรั่งชอบอำว่าเป็นสาวที่โง่ที่สุดในขบวนสีผมสาวต่างๆ
 logic โลจิก คำนี้คือความจริงทางวิทยาศาสตร์ ในที่นี้แปลว่า... จริงแท้แน่นอน ...ดังนั้นประโยค Blonde logic ในเรื่องนี้ แปลได้ใจความว่า... เรื่องจริงที่เค้าลือกันว่าสาวผมบลอนด์โง่ที่สุดนั้น มันเป็นความจริงแท้แน่นอน....เรามาดูว่ามันจริงมากน้อยแค่ใหน
 A blonde สาวผมบลอนด์คนหนึ่ง
goes to the doctor ไปหาหมอ
and says แล้วก็บอกว่า
her eye hurts  ดวงตาของเธอเจ็บมาก
every time ทุกๆครั้ง
she takes a sip หล่อนจิบ
from a cup of coffee. กาแฟจากถ้วย
The doctor examines her, คุณหมอตรวจอาการเธอ
and finds
แล้วก็พบว่า
nothing wrong. ไม่มีอะไรผิดปกติเลย

She comes back เธอกลับมาใหม่
the next week ในอาทิตย์ต่อมา
with พร้อมกับ
the same problem. ปัญหาเดิม
 Again แล้วก็อีกนั่นแหละ
the doctor คุณหมอ
examines her ตรวจอาการเธอ
and again แล้วก็อีกนั่นแหละ
can’t find ไม่สามารถจะหาสาเหตุ
anything wrong. อะไรที่มันผิดปกติ

The blonde’s getting
สาวผมบลอนด์เกิดอาการ
really upset, โมโหฉุนเฉียวมาก
and her eye แล้วก็อีกนั่นแหละดวงตาของเธอ
 is very red. แดงมาก
Finally,
 ในที่สุด
an idea occurs ความคิดอันหนึ่งก็แว๊บ
 to the doctor เข้ามาในสมองของคุณหมอ
(occur  อ๊อกเค๊อ = happen  แฮ๊ปเพ่น)
and he says, แล้วคุณหมอก็บอกว่า
“Have you tried คุณลองพยายาม
taking the spoon เอาช้อน
 out of the cup ออกจากถ้วย
before ก่อนที่
 you drink?” คุณจะดื่มหรือเปล่า


Sunday, 25 December 2016

To whom it may concern

To whom it may concern

An old codger has a heart operation. After he’s been out of hospital for a while, Reg visits his doctor, complaining  that his wife is afraid of having sex for fear it might kill him.

“Never mind about that, old chap,” the doctor reassures him. You’re now in fine fettle. Sexual intercourse can’t possibly hurt you.”
Delighted, Reg asks the quack to put it in writing, then read it aloud.

“Dear Mrs Smith,” the doctor begins “your husband has made a remarkable recovery. His heart is now as healthy as that of a much younger man. I would be surprised if he couldn’t make love 3-4 times in a single evening with absolutely no ill effects.”

Reg is thrilled, but after a moment’s thought, he asks for a slight change:
“Could you please cross out ‘Mrs Smith’ and make it ‘To whom it may concern’?”

............................................................................
เรื่องนี้ อยู่ในยูทู๊ป ตามนี้ 
https://youtu.be/PpPmcuxuGug
หรือพิมพ์ คําว่า เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษจากโจ๊ก


To whom it may concern
ทู ฮวูม อิฐ เม คอนเซิรน แปลว่า ถึงใครก็ได้ ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง  concern แปลว่า เกี่ยวข้องหรือเป็นห่วง สงสารและเห็นใจ

An old codger ชายชราที่แก่ แต่ยังคึกคัก.มีนิสัย เจอปิ๊บไม่ได้ เตะเสียงดังบุบบู้บี้หมด
has a heart operation. ได้เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจ
 After he’s been out หลังจากที่ออก
of hospital จากโรงพยาบาล
for a while, มาได้ระยะหนึ่ง
Reg visits เร๊จ ก็ไปหา
his doctor, หมอของเขา
complaining  ร้องทุกข์
that his wife เรื่องที่ภรรยาของเขา
is afraid ที่กลัว
of having sex เรื่องร่วมเพศ
for fear กลัวว่า
 it might มันอาจจะ
kill him. ฆ่าเขา ..( หรือทำให้เขาถึงแก่กรรมได้) 

“Never mind
 อย่าไปกังวล
about that, กับมัน
old chap,” สหายเฒ่า
the doctor คุณหมอ
 reassures him. ปลอบใจเขา
You’re now  ตอนนี้ คุณ
 in fine fettle. มีสุขภาพเยี่ยม
( fettle  แปลว่า หม้อที่หล่อออกมาแล้วขัดจนใหม่เอี่ยม)
Sexual intercourse การสืบพันธ์
can’t possibly มันไม่สามารถที่จะ
 hurt you.”  ทำร้ายคุณได้
Delighted,
ดีใจเหมือนได้แก้ว
Reg asks เร๊จ ถามหา
the quack คุณหมอ
( the quack เป็นสแลง ที่เรียกหมอลับหลัง มาจาก การ์ตูน Donald Duck ที่ชอบร้อง  quack quack- quack เสียงแหบๆ อันเป็นบุคลิกของหมอหมอฝรั่ง ส่วนหมอไทย น่าจะโฮ่งๆ ก็ได้ ใครจะรู้  )
to put it ให้ทำมัน
in writing, เป็นลายลักษณ์อักษร
then  จากนั้น
read it aloud. ก็อ่านเสียงดัง

“Dear Mrs Smith,” ถึง มิสซิ๊ส สมิธ ที่รัก
the doctor begins คุณหมอเริ่ม อารัมภะบท
“your husband  สามีคุณ
has made ได้มี
a remarkable recovery. สุขภาพฟื้นตัวอย่างยอดเยี่ยม
His heart หัวใจของเขา
is now as healthy as that ในขณะนี้ แข็งแรงมากเหมือน
of a much younger man. และไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนที่หนุ่มกว่า
I would be surprised  ผมจะแปลกใจมาก
 if he ถ้าหากว่าเขา
couldn’t make love 3-4 times ไม่สามารถร่วมรักกับสาวๆ สามสี่ครั้ง
 in a single evening ในคืนเดียว
with absolutely no ill effects.”  โดยไม่มีการผลเสียกับอาการป่วยของเขาแต่ประการใดReg is thrilled, เร๊จ รู้สึกตื่นเต้นดีใจมาก
 but แต่ทว่า
after หลังจาก
a moment’s thought, ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง
he asks for เขาก็ขอให้
a slight change: เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
“Could you please
ช่วยกรุณา
cross out ขีดฆ่า
‘Mrs Smith’ มิสซิ๊ส สมิธ
and make it แล้วก็เปลี่ยนมันเป็น
‘To whom it may concern’?”  ถึงใครก็ได้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง


Tuesday, 20 December 2016

Fruitty and Veggies

ภาษาอังกฤษ มีทั้งคําๆเดียวที่แปลได้เลย มีทั้งที่เป็นวลีหรือประโยคที่เอาคํามารวมกันมีความหมายใหม่ ..แต่ส่วนมากจะเป็นประโยค หรือเป็นวลี ที่เราสามารถเลียนแบบเอามาใช้ได้เลย...การท่องจําศัพท์ หรือประโยคที่มีอาจารย์สอนที่เห็นกันดาษดื่น มันก็มีประโยชน์อยู่บ้าง แต่ไม่รู้ว่าเมื่อใหร่จะได้ใช้....แถมเจอจริงๆเข้า ก็ลืมเพราะมันแยะเหลือเกิน จําไม่หวาดไม่ใหว..จะเดินไปหาฝรั่งคุยด้วยจะได้ลองวิชา ก็หาไม่มี ศัพท์บางคําเราจะจํามันได้อย่างชนิดที่ไม่มีวันลืม จะต้องมีเรื่องราวมาประกอบ ที่สนุกๆ ทําให้จําคําศัพท์นั้นได้แม่นยํา ..อย่างเช่นเรื่องนี้ ..คําว่า reminisce เรมมานิ๊สที่แปลว่ารําลึกถึงความหลังเก่า ที่เป็น  reminiscing เรมานิ๊สซิ่ง ในเรื่องนี้ เพราะเป็นกิริยา ถ้าไม่มีเรื่องมาประกอบ ยากที่จะจําได้... ลองอ่านดูก่อนว่า เข้าใจขนาดใหน

Fruitty and Veggies
Three old ladies are
sitting side by side in their
retirement home reminiscing.
The first lady recalls shopping at the grocers and uses her hands to demonstrate the length and
thickness of a cucumber she could
buy for a penny.
The second old lady nods,
adding that onions used to
be much bigger and cheaper
also and demonstrates the size of two big onions she could buy for a penny a piece.
The third old lady smiles and remarks,
 “I can’t hear a single word you’re saying but I remember the guy you’re talking about well.” 
.....................................


Fruitty and Veggies ฟรุ๊ตตี้ แปลว่าผลไม้ เว๊จจี้ ก็แปลว่าผัก เรื่องนี้ แปลง่ายๆ ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับผักและผลไม้ 
Three old ladies หญิงชราสามคน
 are sitting กําลังนั่ง
side by side ติดๆกัน
in their อยู่ใน
retirement home บ้านพักคนชรา
retirement รีไทร์เม่น แปลว่า ปลดเกษียณ ในที่นี้ คือ หมดสภาพ..หมายถึงแก่มากแล้ว)
 reminiscing. รําพึงถึงความหลังเก่า
The first lady หญิงชราคนแรก

recalls รื้อฟื้นความหลังเก่า
shopping at the grocers ที่เคยช๊อปปิ็งร้านขายเครื่องปรุงอาหาร
 and พร้อมทั้ง
uses her hands ใช้มือทั้งสองข้างของเธอ
 to demonstrate แสดง
 the length ความยาว
and และ
thickness ความใหญ่

of a cucumber ของแตงกวา
 she could buy ที่หล่อนสามารถที่จะซื้อได้
for a penny. ด้วยเงินเพนนีเดียว
The second old lady หญิงชราคนที่สอง

nods, พยักหน้า(เห็นด้วย )
adding that พูดเสริมขึ้นว่า

 onions หัวหอม
used to be ก็เคย
much bigger หัวใหญ่กว่านี้มาก
 and cheaper แถมยังถูกกว่า
also พร้อมๆกันนั้นเอง

and demonstrates แล้วหล่อนก็ทํามือทําไม้ประกอบ
 the size of ขนาดของ
two big onions หัวหอมสองลูก
 she could buy ที่หล่อนสามารถที่จะซื้อได้
for a penny a piece.    แค่ลูกเดียวเพนนีเดียว

The third old lady หญิงชราคนที่สาม

smiles ยิ้มลมัย
and remarks, แล้วก็พูดให้ความเห็นว่า
remark = comment แปลว่า วิจารณ์เหมือนกัน แต่ รีหมาก จะไม่ลึกซึ้งเท่า คอมเม่น แล้วแต่คนจะเลือกใช้)
 “I can’t hear ฉันไม่ได้ยิน
a single word แม้แต่คําเดียว
you’re saying ที่เธอพูดกัน
but แต่ว่า
I remember the guy ฉันจําไอ้หนุ่ม
 you’re talking about ที่เธอกําลังพูดถึง
 well.” ได้เป็นอย่างดี
.....................................

Monday, 19 December 2016

Fur crying out loud
Fur crying out loud
A grizzly bear  and a rabbit were
walking together along a jungle track.
The bear suddenly stopped and
said, “Excuse me, old man. Call of nature, you know,” and left the track.
He came back a few minutes later and they both continued their walk.
TeIl me,” the bear said after they’d walked a bit further, dare you rabbits bothered by shit sticking to your fur?”
Not at all, dear fellow,” the rabbit replied. “It doesn’t affect us at all.”
That’s good,” said the bear.
So he picked up the rabbit and wiped his arse with it.
.........................................................
Fur crying out loud
ประโยคนี้แผลงมาจาก for crying out loud ที่เป็นแสลงแปลว่า กูทนไม่ใหวแล้วโว๊ย..แต่อันนี้ ใช้ Fur เฟอร์ ที่แปลว่าขนแทน มันหมายความว่าอย่างไร ..เรามาดูกัน
A grizzly bear หมีตัวหนึ่ง ( ดูรูป)
and a rabbit และกระต่ายตัวหนึ่ง
 were walking together กำลังเดินมาด้วยกัน
along ไปตามทาง
a jungle track. เดินในป่าแห่งหนึ่ง

The bear
เจ้าหมีตัวนั้น
suddenly stopped ก็หยุดเดินกระทันหัน
and said, แล้วก็พูดว่า
“Excuse me, ขอโทษด้วยนะ
old man. สหายเฒ่า
Call of nature, เสียงเรียกร้องจากธรรมชาติ
( ในที่นี้ หมายถึงไม่ปวดปัสสาวะก็ปวดอุจาระ)
you know,” แกเข้าใจนะ
and left the track. และแล้วก็ออกจากทางเดินไป
He came back มัน
กลับเข้ามา
a few minutes later ในเวลาสองสามนาทีต่อมา
and they both และทั้งคู่
continued their walk. ก็ออกเดินทางต่อ
TeIl me,”
บอกข้อยหน่อยได้บ่
the bear said  หมีตัวนี้พูดขึ้น
after หลังจาก
they’d walked ทั้งคู่ได้เดิน
 a bit further, รุดหน้าไปนิดหน่อย
dare you rabbits พวกกระต่ายใจถึงอย่างพวกแกเนี๊ยะ
bothered จะรู้สึกรำคาญหรือโดนรบกวน
by โดย
shit ขี้
sticking to ที่ไปติด
 your fur?” ที่ขนของแกมั๊ย
Not at all,
ไม่เลย
dear fellow,” สหายรัก
the rabbit replied. กระต่ายน้อยตอบ
 “It doesn’t มันไม่มี
affect ผลกระทบ
us at all.” กับเราแต่อย่างใด
That’s good,”
ถ้างั้นก็ดีแล้ว
said the bear. หมีใหญ่พูด
So
ด้วยเหตุนี้
he picked up the rabbit มันก็จับกระต่ายขึ้นมา
and แล้วก็
wiped his arse with it ใช้กระต่ายเช็ดไปที่ตูดของมัน
....................................................
.
.........................................................