Monday, 24 April 2017

เรื่องที่ 583

เรื่องนี้ ก็น่าคิดเหมือนกัน ชายที่ชื่อปีเตอร์ คนนี้ เมาเหล้ากลับมาบ้าน อ๊วกใส่บ้าน ทําลายข้าวของเละเทะไปหมด ตื่นขึ้นมา เห็นบ้านมีระเบียบ ของทุกอย่างภรรยาจัดการให้เป็นอย่างดี..เดินไปถามลูกสาวว่ามันเป็นเพราะอะไร ลองเอาไปคิดดูว่ามันเป็นเพราะอะไร...ลองอ่านดู
Peter wakes up at home with a huge hangover. He forces himself to open his eyes and the first thing he sees is a couple of Panadol and a glass of water on the side table. He sits down and sees his clothing in front of him, all clean and pressed. Peter looks around the room and sees that it is in perfect order, spotlessly clean. So is the rest of the house.
He takes the Panadol and notices a note on the table. “Honey, breakfast is on the stove, I left early to go shopping. Love you.”
So he goes to the kitchen and sure enough there is a hot breakfast and the morning newspaper. His daughter is also at the table, eating.
Peter asks, “ Victoria, what happened last night?”
“ Well, you came home after 3am, drunk and delirious. Broke some furniture puked in the hall way and gave yourself a black eye when you stumbled into the door.”
“So, why is everything so Clean, and why is breakfast on the table Waiting for me?”


Saturday, 22 April 2017

เรื่องที่ 582

เรื่องนี้ เป็นปัญหาเชาว์ คือ เป็นเรื่องของชายคนหนึ่ง ที่จีบผู้หญิงสามคน แต่ละคนก็ดีๆทั้งนั้น..คําถามมีอยู่ว่า เขาจะเลือกใคร..ลองอ่านดูแล้วคิดให้ดี ว่าเข้าใจขนาดใหน พรุ่งนี้จะมาเฉลย
A man is dating three women and wants to decide which to
marry. He decides to give them a test.
He gives each woman a present of $5000 and watches to see what they do with that money.
     The first does a total makeover. She goes to a fancy beauty salon, gets her hair done, gets new make up. and buys several new outfits to dress up very nicely for the man.
     She tells him that she has done this to be more attractive for him because she loves him. The man is impressed.
    The second goes shopping to buy a new set of golf clubs, some new gizmo for his computer and some expensive clothes. As she presents these gifts, she tells him
that she has spent all the money on him because she love him so much. Again, the man is impressed.
    The third invests the money in the stock market. She earns several times the 5,000. She gives him back his $5000 and reinvests the remainder in a joint account. She tells him that she wants to save for their future because she loves him. Obviously, the man is impressed.

               He think for a long time about each woman has done with the money he has  given to her. Then he married the one with the biggest boobs.

.............................................
A man ชายคนหนึ่ง
is dating ได้จีบสาวไว้
three women สามคน
and  และก็
wants to ต้องการ
decide ตัดสินใจ
which ว่าคนใหน
to marry. ที่จะแต่งงานด้วย
He decides to เขาตัดสินใจที่จะ
give them a test. ทดสอบพวกเธอ
He gives เขาให้
each woman ผู้หญิงทุกคน
a present of $5000 ห้าพันเหรียญเป็นเงินรางวัล
and และก็
watches to see และก็ดูพฤติการณ์
what ว่า
they do พวกหล่อนจะทำอย่างไร
with that money. กับเงินเหล่านั้น
     The first
คนแรก
does a total เอาเงินทั้งหมด
 makeover. ไปเสริมสวย
She goes to หล่อนเข้าร้าน
a fancy beauty salon, เสริมสวยที่หรูหราราคาแพง
gets her hair done, ทำผม
gets new make up. แต่งหน้าใหม่
and และก็
buys  ซื้อ
several new outfits เสื้อผ้าใหม่สองสามชุด
to dress up เพื่อที่จะแต่งตัว
very nicely อย่างดีสวยงาม
for the man. ให้กับชายคนนี้
     She tells หล่อนบอกกับ
him that กับเขาว่า
she has done this ที่หล่อนทำแบบนี้
to be เพื่อที่จะให้
more attractive ดูน่ารักขึ้น
for him สำหรับเขา
because เพราะว่า
she loves him. หล่อนรักเขา
The man ไอ้หนุ่มคนนี้
 is impressed. ก็ประทับใจ
    The second
คนที่สอง
goes shopping ก็ออกไปช๊อบปิ้ง
to buy เพื่อที่จะซื้อ
a new set of golf clubs, ไม้ตีก๊อฟชุดใหม่มาชุดหนึ่ง
some new gizmo เครื่องเสริมแต่ง
( gizmo กิ๊สโม่ แปลว่า ตัว เกมลิน ก็ได้ แปลว่า เครื่องเสริมพลังคอมพิวเตอร์ก็ได้ ดูรูป
)
for สำหรับ
his computer คอมพิวเตอร์ของเขา
and พร้อมกับ
some expensive clothes. เสื้อผ้าราคาแพงอีกจำนวนหนึ่ง
 As อีตอนที่
she เธอ
presents these gifts, เอาของขวัญเหล่านี้ให้เขา
she tells him that เธอบอกเขาว่า
she has เธอได้
spent all the money ใช้จ่ายเงินไปจนหมด
on him เพื่อเขา
because เพราะว่า
she love him so much. เธอรักเขามาก
 Again, เช่นเคย
the man ไอ้หนุ่ม
is impressed. ก็ประทับใจ
    The third
คนที่สาม
invests the money เอาเงินไปลงทุน
in the stock market. ในตลาดหุ้น
She earns หล่อนทำเงินได้
several times สองสามเท่า
the 5,000. ของเงินห้าพันนั้น
She gives him back เธอเอาเงินคืน
his $5000 ตามจำนวนของเขาให้มา ห้าพันนั้น
and พร้อมกันนั้นก็
reinvests the remainder เอาเงินที่เหลือจากกำไรไปลงทุน
in a joint account. ในนามของเขาและเธอ
She tells him that หล่อนบอกเขาว่านั่นเป็นเพราะ
she wants หล่อยต้องการ
to save ที่จะเก็บเงิน
for their future เพื่ออนาคตของเราทั้งสอง
 because เพราะว่า
she loves him. เธอรักเขา
Obviously, มันก็แหงอยู่แล้ว
(Obviously อ๊อฟเหวียสลี่ แปลว่า เห็นชัดๆ)
the man ไอ้หนุ่ม
is impressed. ก็ประทับใจ
   He think เขาคิด
for a long time อยู่นาน
about เกี่ยวกับเรื่อง
each woman ที่ผู้หญิงๆทุกคน
has done ที่ได้จัดการ
with the money กับเงิน
he has  given ที่เขาได้ให้
 to her. กับพวกเธอ
Then จากนั้น
he married เขาก็แต่งงาน
the one กับคนที่
with the biggest boobs. มีนมโตที่สุด
...................................................................................................     

     

Wednesday, 19 April 2017

เรื่องที่ 581

เรื่องนี้ ขําตรงใหน ถ้าคิดไม่ออก พรุ่งนี้จะมาเฉลยใครที่คิดออกแล้วแสดงว่าฉลาดมาก ส่วนคนที่คิดไม่ออกไม่ต้องตกใจ ผมเองยังคิดไม่ออกเลย เมื่ออ่านตอนแรกๆ
Steve was out on morning walk when he passed Ole’s house and saw a sign that said “Boat for Sale” .This confused Steve because he knew that Ole didn’t own a boat, so he went in to ask Ole about it.
‘Hey Ole,’ said Steve, “I noticed da sign in your yard dat says “Boat for Sale,” but ya ain’t ever been fishun and don’t even have a boat.All ya have is your old John Deere tractor and combine harvester.”
‘Yup, and they’re boat for sale.
..................................
Steve สตี๊ฟ
was out ได้ออก
on morning walk เดินตอนเช้า
when he passed เมื่อเขาผ่าน
Ole’s house บ้านของโอเล่
and saw a sign แล้วก็เห็นป้าย
that said ที่บอกว่า
“Boat for Sale”. มีเรือขาย
This confused Steve แบบนี้ทำให้สตี๊ฟ งงมาก
(  confused คอนฟิวสิด มาจาก confuse คอนฟิวส์ ที่มีตัวดีอยู่ก็คือเรื่องเล่าแปลว่า งุนงง สงสัย )
 because เพราะ
he knew that เขารู้ว่า
Ole โอเล่
didn’t own a boat, ไม่เคยเป็นเจ้าของเรือหรือไม่เคยมีเรือเลย
so ด้วยเหตุนี้
he เขา
went in จึงเข้าไป
to ask เพื่อที่จะถาม
Ole about it. โอเล่ว่ามันไปยังไงมายังไง
‘Hey Ole,’
เฮ๊ย โอเล่
 said Steve, สตี๊ฟพูด
“I noticed กูเห็น
da sign ป้าย
in your yard ที่สนามหญ้าหน้าบ้านมึง
dat says บอกว่า
“Boat for Sale,” มีเรือขาย
 but แต่ว่า
ya ain’t มึงไม่
ever been เคย
fishun ตกปลา
and และก็
don’t even have a boat. ไม่มีแม้แต่เรือซักลำเดียว
Al1 ya have ทุกอย่างที่มึงมี
 is ก็แค่
your old John Deere tractor รถแทร๊กเตอร์ จอนเดียร์ เก่าๆของมึง..ดูรูปand และก็
combine harvester.” เครื่องดำข้าวเกี่ยวข้าวสีข้าวพร้อมกันในตัวเสร็จดูรูป

‘Yup,
ใช่แล้ว
and และ
they’re มันทั้งคู่
boat for sale.มีเรือขาย
..........................................
ต่อไปนี้คือ คําเฉลย ..เรื่องของเรื่องมันคือ นายโอเล่ เรียนหนังสือมาน้อย เลยสกดคําว่า both ที่แปลว่าทั้งคู่ ไม่ถูก สกดเป็น boat ที่แปลว่าเรือไป..Tuesday, 18 April 2017

เรื่องที่ 580

    A man, with two buckets of fish, was stopped by a game warden in a National Park, leaving a lake well known for its fishing. The warden asked the man, “Do you have a licence to catch those fish?”
“No, sir, these are my pet fish.”
“Pet fish? “
“Yes sir, every night I take these fish down to the lake and let them swim around for a while. I whistle and they jump back into their buckets, and I then take them home.”
“That’s a bunch of hooey! Fish can’t do that.”
“Yes they can. Here, I’ll show you. It really works.”
“OK I’ve got to see this.”
The man poured the fish into the river and stood and waited. After several minutes, the fishing inspector turned to the man and said, “Well?”
“Well, what?” the man responded.
“When are you going to call them back?”
“Call who hack?”
“The fish!”
“What fish?”
......................................................Monday, 17 April 2017

เรื่องที่ 579

Standing at the edge of the lake, a man saw a woman flailing about in the deep water.
 Unable to swim, the man screamed for help.
A trout fisherman ran up.
The man said, “My wife is drowning and I can’t swim. Please save her. I’ll give you $100.”
The fisherman dived into the water. In 10 powerful strokes, he reached the woman, put his arm around her, and swam back to shore.
Depositing her at the feet of the man, the fisherman said, “OK, where’s my $100?”
“Look, when I saw her going down for the third time, I thought it was my wife. But this is my mother-in-law.”
The fisherman reached into his pocket and said, “Just my luck. How much do I owe you?”
.........................................................
Standing ในขณะที่กำลังยืน
at the edge อยู่ที่ริม
of the lake, ทะเลสาป
 a man ไอ้หนุ่ม
saw a woman แลเห็นผู้หญิง
 flailing about กำลังว่ายนํ้าแบบซี้ซั๊ว

( flailing  เฟล็ลลิ่ง ดูรูป 


แปลว่า น้ากระเพื่อมก็ได้  หรือว่ายนํ้าแบบซี้ซั๊วหรือฟาดไปมาแบบซี้ซั๊ว เป็นคำศัพท์จินตณาการ ถ้าเราเปิดกูเกิ๊ลทรานเสลดดู จะแปลว่า ห้อย... ถ้าเต็มวลี  flailing about จะแปลว่า เกี่ยวกับ ซึ่งไม่ได้ใจความอะไรเลยมีแต่ทำให้งงหนักเข้าไปอีก.)
in อยู่ใน
the deep water.นํ้าที่ลึก
 Unable to swim, ว่ายนํ้าก็ไม่เป็น
the man ไอ้หนุ่มคนนี้จึง
screamed แหกปากตะโกน
 for help. ขอความช่วยเหลือ
A trout fisherman ชายที่กำลังตกปลาเทร๊า..ดูรูป


ran up. วิ่งขึ้นมาหา
The man said,
ชายคนนี้ก็บอก
“My wife  เมียผม
is drowning กำลังจะจมนํ้าตาย
and I can’t swim. แล้วผมก็ว่ายนํ้าไม่เป็น
 Please save her. ได้โปรดช่วยเธอด้วย
I’ll give you $100.” ผมจะจ่ายให้คุณร้อยเหรียญ
The fisherman dived
ชายนักตกปลาพุ่งหลาว
into the water. ลงไปในนํ้า
In 10 powerful strokes, สิบจ้วงที่แข็งแกร่ง
( strokes สโตรก ในการว่ายนํ้าในเรื่องนี้  ดูรูป

 )
 he reached เขาก็ไปถึง
the woman, หญิงคนนั้น
put his arm เอามือไป
around her, กอดเธอ
and swam back แล้วก็ว่ายกลับมา
 to shore. ขึ้นฝั่ง
Depositing her
วางร่างเธอ
at the feet ไว้แทบเท้า
of the man, ของไอ้หนุ่มคนนั้น
the fisherman said, ชายนักตกปลาบอกว่า
“OK, เรียบร้อยแล้ว
where’s my $100?” ใหนเงินร้อยเหรียญของผมละ
“Look,
ดูให้ดีนะ
when อีตอน
I saw her ที่ผมเห็นเธอ
going down จมนํ้า
for the third time, เป็นครั้งที่สาม
 I thought ผมคิดว่า
it was my wife. แกเป็นเมียผม
But แต่ว่า
this is เธอคือ
my mother-in-law.” แม่ยายผม
The fisherman
ไอ้หนุ่มนักตกปลา
reached into ล้วงมือไปใน
 his pocket กระเป๋ากางเกง (คลําหาเงิน )
and said, แล้วก็บอกว่า
“Just my luck. เป็นโชคดีของผมนะ
How much เท่าใหร่กัน
do I owe you?” ที่ผมเป็นหนี้คุณ
( ฝรั่งก็เหมือนคนไทย ที่ทำผิดพลาดต้องชดใช้)

Saturday, 15 April 2017

ฺBus Driver


A little kid gets onto a city bus and sits right behind the driver. He starts yelling, " If my dad was a bull and my mum a cow I’d be a little bull."
The driver starts getting mad at the noisy kid, who continues with," lf my dad was an elephant and my mum an elephant I would be a little elephant."
          The kid goes on with several animals until the bus driver gets angry and yells at the kid, " What if your dad was gay and your mum was a prostitute? "
The kid smiles and says,"I 
would be a bus driver!"

......................................................................

A little kid
ไอ้หนูตัวน้อยๆ
gets onto ขึ้นไปบน
a city bus รถโดยสารในเมืองคันหนึ่ง
and และก็
sits right behind นั่งด้านหลัง
 the driver. คนขับรถพอดิบพอดี
 He starts yelling, ไอ้หนูคนนี้ ก็แหกปากตะโกน
" If my dad ถ้าหากพ่อผม
was a bull เป็นกระทิงแดง
and my mum และแม่ผมเป็น
 a cow แม่วัวตัวหนึ่ง
 I’d be ผมก็จะเป็น
a little bull." กระทิงน้อยตัวหนึ่ง
The driver คนขับรถ
starts getting เริ่มจะมีอารมณ์
mad โมโห
at ไปที่
the noisy kid, ไอ้หนูที่ส่งเสียงดังรบกวน
 who ผู้ซึ่ง
continues with, ร่ายยาวต่อไปว่า
" lf  ถ้าหาก
my dad  พ่อผม
was an elephant เป็นช้างตัวหนึ่ง
 and my mum และก็แม่ผม
an elephant เป็นช้างอีกตัวหนึ่ง
I would be ผมก็จะเป็น
a little elephant." ลูกช้างตัวน้อยๆ
          The kid
ไอ้หนูคนนี้
goes on ว่าต่อไป
with ถึง
several animals สัตว์อีกสองสามตัว
until จนกระทั่ง
the bus driver คนขับรถบัส
gets angry มีอารมณ์โกรธ
and yells แล้วก็ตวาด
at the kid, ไปที่ไอ้หนูน้อย
" What if  ถ้าหากว่า
your dad พ่อของแก
was gay เป็นเกย์
and your mum แล้วก็แม่ของแก
was a prostitute? "เป็นโสเภณีละว่าไง
The kid
ไอ้หนู
smiles ยิ้ม( อย่างสดชื่นเหมือนยืนอยู่ปากเหว)
and says, แล้วก็บอกว่า
"1 would be ผมก็จะเป็น
a bus driver!" คนขับรถเมล์
......................................................................


Friday, 14 April 2017

irreplaceable

       A six years old boy called his mother from his friend Charlie’s house and confessed he had broken a lamp when he threw a football in their living room.
        But, Mum’ he said, brightening, ‘you don’t have to worry about buying another one. Charlie’s mother said It was irreplaceable.’